ODTÜ TAŞIT PULU BAŞVURU SAYFASI

Öğrenci Sarı Taşıt Pulu Başvuru Sayfası


Öğrenci Sarı Taşıt Pulu Açıklama
Önemli Not:Taşıt pulu başvurunuz tamamlayabilmek için metumail hesabınız olmak zorundadır. Eposta hesabınız açıldıktan sonraki gün başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.
  • Bu taşıt pulları 24 saat geçerlidir.
  • Lisansüstü öğrencileri ve yüksek lisans dersi alan özel öğrenciler için her eğitim-öğretim yılı başında (Enformatik Enstitüsü hariç) verilir. Enformatik Enstitüsü kontenjan dahilinde değerlendirilecektir. Enstütü müdürlüğüne başvuracaktır.
  • Öğrencinin kendisi, eşi, annesi, babası, çocukları, kardeşleri, kayınbabası, kayınvalidesi veya şirketleri adına kayıtlı araçlar için en fazla 1 adet taşıt pulu verilir.
  • Öğrencinin adına kayıtlı taşıt pulu yoksa teyzesi, halası, amcası, dayısı adına kayıtlı araçlar için yakınlığını belgelemek ve noterden alınacak kullanım vekâletine istinaden Genel Sekreterlik makamına iletilecek; yerleşke içerisinde aracı sadece kendisinin kullanacağını yazılı olarak taahhüt ettiği dilekçenin onaylanması ile en fazla 1 adet taşıt pulu verilir.
  • Öğrencinin kendi adına araç satın alması durumunda daha önce verilen taşıt pulu iade edilmelidir.
  • Lisansüstü öğrencilerinin herhangi bir şirkette çalışması ve adına kayıtlı taşıt pulu olmaması durumunda, şirket tarafından kendilerine tahsis edilen araçlara taşıt pulu alabilmeleri için; yine şirket tarafından düzenlenecek resmi yazıyla İç Hizmetler Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekmektedir.
  • Müdürlüğün onayı ile en fazla 1 adet taşıt pulu verilir.

Öğrenci Sarı Taşıt Pulu Başvuru Formu